Reklama
 
Blog | Ivo Skopal

Jak je důležité míti (ne)přátele

Ruský režim není to stejné, jako ruský lid. Je důležité si to neustále připomínat. Především v dnešní době.

Rusko můžeme nahradit jakýmkoli jiným příkladem. Hodně starších lidí například nemá rádo Němce. Naši prarodiče, učitelé dějepisu a jiní. Setkal jsem se s tím mnohokrát. Vysvětlovat lidem, že válka je už dávno za námi a Němci tehdy podlehli populismu a nenávisti, je zbytečné. Lidem se to tak dlouho vštěpovalo do hlavy, až tomu uvěřili a stalo se to tak jejich názorem. Takových příkladů je hodně. V době komunismu danou propagandu šířil stát. Současná doba je zvláštní v tom, že nenávist a populismus si mezi sebou šíříme sami a existuje na naší poptávku.

Dnes jsme svědky toho, že v Rusku se hromadně likviduje jídlo z Unie jen proto, že v současné době spolu oba tábory nemohou najít společnou řeč. K tomu se tamní vláda rozhodla zakázat i dovoz zdravotnického materiálu, včetně prezervativů (pro podpoření porodnosti v Ruské federaci). Nechci zlehčovat události na Ukrajině, situaci v ruské společnosti či budoucí vývoj. Je očividné, že tamní režim nesměruje právě k lepším vztahům se svým okolím. Zároveň by však neměly všechny tyto události vyvolat dojem, že co Rus, to nepřítel. V tamní společnosti se najde množství protichůdných proudů, opozičních hnutí a stran. Rusko je v současnosti bráno jako nepřátelský režim, je nutné si ale uvědomit, že daná situace se může v průběhu let změnit. Stejně to bylo v případě Německa. Nezastávám se zde ruského režimu, který podkopává lidská práva, bojuje proti sexuálním menšinám, neřeší problematiku drog a alkoholismu a zaorává jídlo, které by mohl rozdat chudým. Jen bych nerad, abychom zbytečně každého Rusa chápali jako nepřítele. Populismus a nacionalistické tendence existují v každé společnosti a je velmi zrádné si myslet, že u nás nemohou také zvítězit. Současná politická situace nám naopak dává tušit, že populismus u nás sílí.

V každé době byli nepřátelé, proti kterým se národy či jejich vrchnolní představitelé vyhraňovali. Komunisté ze všech východních zemí byli nepřáteli lidí na Západě, Židé byli nepřáteli Němců, dnes se podle vývoje událostí může zdát, že Rusové budou braní jako nepřátelé EU a naopak. Myslím si, že EU je dobrým příkladem toho, že spoluprací se dají dané historické nevraživosti překonat a zájem a energie se dá nasměřovat spíše ke spolupráci. Nesnažme se tak oslabovat EU a s tím přicházet o velmi důležitou a cennou věc. O dobré sousedy a dobré vztahy mezi evropskými národy. Ve spojené Evropě se s nacionalistickými tendencemi a populismem bojuje určitě lépe, než když bychom byli mimo EU. Ve spojené Evropě není tak jednoduché udělat z některého národu nepřítele a nasměrovat nenávist lidí vůči němu. Vývoj událostí na Ukrajině nenabízí hodně optimismu co do vztahů s Ruskou federací. Snažme se tak alespoň nezaměňovat daný režim a jeho politiku s národem.

 

 

Reklama